Řícmanice
Vize rozvoje obce

Varianty návsi

Vážení občané, předkládáme Vám dva návrhy prostorového zpracování návsi. Do obou jsme zapracovali Vaše připomínky, které zazněly na prezentaci Vize.

Návrhy představují dva odlišné přístupy k návsi, hlavně co se týče způsobu vedení komunikace pro automobily a podoby obytného prostoru.

VARIANTA A

plusy

Mezi hlavní plusy patří vytvoření většího obytného prostoru pro pěší v klidové části, spojení kopečku s křížkem s návsí, kompaktní a čitelný tvar návsi a rezidenční parkovací stání hned u domů. Tato varianta dává prostor ke konání společenských akcí, kdy je možné využít svahu jako hlediště. Klidový prostor je v této variantě více vzdálen od hlavní silnice.

minusy

Tato varianta vyžaduje dva vjezdy z hlavní ulice, provoz v obytné zóně (max. rychlost 30km/h) je veden minimálně 5,5 m od hrany domů č.p. 43,105,16,100.

VARIANTA B

plusy

Hlavní plusy představuje jednodušší propojení obce pro automobily, jeden vjezd na hlavní komunikaci a využití stávajících stromů bez nutnosti přesazování.

minusy

Náves protíná komunikace pro auta, je přerušeno spojení s kopečkem u křížku. Nelze zastavit u domů č.p. 43,105,16,100. Návrh má menší obytný prostor (762m2 oproti 945m2 u var. A)

Závěr

Věříme, že podoba návsi je pro celkovou budoucnost obce Řícmanice velmi důležitá, proto vzhledem k výše uvedeným informacím doporučujeme variantu A.

podpora jihomoravskeho kraje, 64kB

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: